Πρόσβαση υποψηφίων ΓΕΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.Υπολογισμός Μορίων - Συντελεστές Βαρύτητας

Λεπτομέρειες
Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 03 Μαϊ 2022 10:15
Γράφτηκε από τον/την Δ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄1850 δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία Φ.251/43712/Α5/14-4-2022
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία
Φ.251/25089/Α5/2020 απόφαση (Β΄ 643) με θέμα: «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).»
     Με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, καθορίζεται ο υπολογισμός μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ εδώ.

ΦΕΚ με συντελεστές βαρύτητας εδώ.