Φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής

Λεπτομέρειες
Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 13 Νοε 2021 15:19
Γράφτηκε από τον/την Ν.Ζ.

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - Έτος, Διακοπές και Αργίες

Άρθρο 1 Σχολικό και Διδακτικό Έτος

Άρθρο 2 Διακοπές - Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - Υπηρεσιακά Βιβλία - Έντυπα

Άρθρο 3 Υπηρεσιακά Βιβλία

Άρθρο 4 Υπηρεσιακά Έντυπα

Άρθρο 5 Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 6 Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Εγγραφή μαθητών/τριών

Άρθρο 8 Έννοια της εγγραφής

Άρθρο 9 Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Άρθρο 10 Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ

Άρθρο 11 Στοιχεία που καταχωρίζονται

Άρθρο 12 Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών/τριών που φοιτούν

Άρθρο 13 Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

Άρθρο 14 Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού

Άρθρο 15 Έξοδος μαθητή/τριας από το σχολείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Μετεγγραφή

Άρθρο 16 Γενική Διάταξη

Άρθρο 17 Μετεγγραφές με αίτηση

Άρθρο 18 Λοιπές μετεγγραφές

Άρθρο 19 Προθεσμία μετεγγραφών

Άρθρο 20 Διαδικασία μετεγγραφών - βαθμολογία

Άρθρο 21 Ανανεώσεις εγγραφών

Άρθρο 22 Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις - Οριστικοποίηση τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Φοίτηση μαθητών/τριών

Αρθρο 23 Φοίτηση

Άρθρο 24 Απουσίες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης

Άρθρο 25 Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Άρθρο 26 Κατ' ιδίαν διδαχθέντες/θείσες μαθητές/τριες και στρατεύσιμοι Κατ' οίκον διδασκαλία

Άρθρο 27 Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών

Άρθρο 28 Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες

Άρθρο 29 Ενημέρωση γονέων - Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Άρθρο 30 Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

Άρθρο 31 Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Άρθρο 32 Διαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - Άλλες διατάξεις

Άρθρο 33 Ιδιωτική Εκπαίδευση

Άρθρο 34 Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης

Άρθρο 35 Εσπερινά σχολεία

Άρθρο 36  Παραρτήματα

Η απόφαση Αριθμ. 79942/ΓΔ4 -31 /5/2019 εδώ