Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων

Λεπτομέρειες
Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 24 Σεπ 2021 08:52
Γράφτηκε από τον/την Δ.Λ.

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 1 Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

Άρθρο 2 Κλάδοι μαθημάτων

Άρθρο 3 Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των κηδεμόνων

Άρθρο 4 Θέματα των εξετάσεων

Άρθρο 5 Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

Άρθρο 6 Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 8 Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Άρθρο 9 Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου

Άρθρο 10 Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 11 Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου.

(ΦΕΚ 4134/09-09-2021) Απόφαση: Αριθμ.102474/Δ2