Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Λεπτομέρειες
Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 24 Μαρ 2022 08:34
Γράφτηκε από τον/την Δ.Λ.

Άρθρο 1 Σχολικοί περίπατοι

Άρθρο 2 Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Άρθρο 3 Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Άρθρο 4 Διδακτικές επισκέψεις

Άρθρο 5 Εκδρομές - εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών/τριών στο εξωτερικό στο πλαίσιο

ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων

Άρθρο 6 Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες

Άρθρο 7 Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο 8 Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες

και λοιπές εκδηλώσεις

Άρθρο 9 Λήψη Απόφασης Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών

Άρθρο 10 Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα

Άρθρο 11 Συμπράξεις Σχολικών Μονάδων

Άρθρο 12 Ετήσιος Προγραμματισμός Μετακινήσεων

Άρθρο 13 Επιλογή Μεταφορικού Μέσου

Άρθρο 14 Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επιλογή Προσφοράς

Άρθρο 15 Ειδικές Υποχρεώσεις Ασφαλούς Διενέργειας Μαθητικών Μετακινήσεων

Άρθρο 16 Εγκρίσεις

Άρθρο 17 Ενημέρωση Προϊσταμένης Αρχής

Άρθρο 18 Κατάργηση της 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 681)

ΦΕΚ 456/13-02-2020